Άλμπουμ ΦωτογραφιώνΨηλορείτης

Τοπικό Σήμα Ποιότητας

Η δημιουργία του τοπικού συμφώνου ποιότητας  αποτυπώνει την θέληση για συνεργασία των φορέων και επιχειρήσεων της περιοχής του Ψηλορείτη. Στόχος είναι η θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας που η τήρηση τους παραπέμπει σε ένα διακριτό αγροτουριστικό προϊόν με την ονομασία ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ- ΚΡΗΤΗ.

Το τοπικό σύμφωνο ποιότητας δομήθηκε με την λογική της θεσμικής του κατοχύρωσης . Γι' αυτό το λόγο δεν αποτελεί απλώς μια συμφωνία μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά μια ευρύτερη συναίνεση η οποία εκφράζεται μέσω του ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ, ως κύριου εκφραστή της πολιτικής βούλησης της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και του δικτύου "ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ  Α.Ε, το οποίο εκφράζει την πλευρά της τοπικής επιχειρηματικότητας. Έτσι οι προδιαγραφές καταρτίζονται από κοινού ενώ για την συνεχή παρακολούθηση του υπάρχει επιτροπή όπου συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας και του δικτύου.

Το σήμα έχει ως βάση το λογότυπο του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη και αυτό γιατί επικρατεί η αντίληψη ότι η περιοχή πρέπει να έχει ένα σύμβολο το οποίο θα  χρησιμοποιείται και θα αποτυπώνει την ποιότητα της ανάπτυξης σε όλες τις συνιστώσες της (επιχειρηματική, περιβαλλοντική, πολιτιστική κ.λπ.)

Για την απόκτηση του σήματος,οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν έδρα της παραγωγικής τους δραστηριότητας την περιοχή του Ψηλορείτη και να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η διαμονή, η εστίαση, η παραγωγή τοπικών προϊόντων κ.α. Μελλοντικά σκοπός της ΟΤΔ είναι το σήμα να επεκταθεί και σε επιχειρήσεις της πρωτογενούς παραγωγής. Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες διακρίνονται σε υποχρεωτικές και επιθυμητές. Υποχρεωτικές είναι π.χ προδιαγραφές όπως η χρησιμοποίηση παρθένου ελαιόλαδου και τοπικών προϊόντων, ενώ επιθυμητή είναι η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Ουσιαστικά οι επιθυμητές προδιαγραφές θα γίνουν υποχρεωτικές μετά από ένα διάστημα προσαρμογής των επιχειρήσεων.

Ήδη το τοπικό σήμα έχει χορηγηθεί σε 17 επιχειρήσεις.

Τοπικό Σήμα Ποιότητας


 
Top