ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

 Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου - Μαλεβυζίου Ανώνυμη Εταιρεία

(Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

 

Το Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. είναι αναπτυξιακή εταιρεία της τοπικής αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη. Διοικείται από 11μελές συμβούλιο και μέλη του ΔΣ είναι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των ΟΤΑ και των φορέων της περιοχής δράσης του.

Η εταιρεία έχει ως βασικό αντικείμενο την υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων με στόχο την οικονομικοκοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασής του.

 Κύριος στόχος του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε. είναι να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Ψηλορείτη. Ο ορεινός όγκος του Ψηλορείτη αποτελούσε ανέκαθεν το ζωτικό χώρο των οικισμών που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιφέρεια του. Αν και φαινομενικά απομακρυσμένοι, οι οικισμοί που τον περιβάλλουν διαπνέονται από κοινά στοιχεία που εκφράζονται, είτε ως κοινωνικές συμπεριφορές, είτε ως παραγωγικές δραστηριότητες.

Το Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε. φιλοδοξεί να βοηθήσει στην κοινή έκφραση όλων των παραμέτρων των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων που διαπνέονται από αυτή την κοινή ταυτότητα (Περιβάλλον, πολιτισμός, αγροτουριστικό προϊόν, παραδοσιακά προϊόντα κ.α.) μέσω:

  • Του σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών και της υποβολής ανάλογων προτάσεων
  • Της διαχείρισης προγραμμάτων
  • Της δημιουργίας μηχανισμών για τη συνεχή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, τεχνική στήριξη των κατοίκων και των φορέων της περιοχής
  • Της προβολής – προώθησης όλων των δραστηριοτήτων της περιοχής.
  • Της ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος

 

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου - Μαλεβυζίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία

(Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

Ανώγεια, 74051, Ρέθυμνο Κρήτης,

Τηλ. 2834031402, 2834031793, Fax : 2834031058,

E-mail :  info@akomm.gr,  
website : www.akomm.gr


Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη - Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO
UNESCO